Loading
a Cursuri - Aprilie 2020 a

LMMJVSD
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Clientii nostri

Program de perfectionare pentru ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, cod COR 241940


INFO GENERALE
Cursul este autorizat CNFPA (vedeti Autorizatia) si se finalizeaza cu un exemen de absolvire CNFPA, in urma caruia se vor elibera Certificate de Absolvire emise de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerul Muncii Familiei si Protecţiei Sociale din România (vedeti model Certificat de Absolvire). 
Certificatele de absolvire sunt recunoscute atat la nivel national cat si in statele membre ale Uniunii Europene.
Pentru recunosterea internationala este necesara apostilarea (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

Nota: Pentru sustinerea examenului de absolvire, participantii trebuie sa fie absolventi de studii superioare. Certificatul este util mai ales in vederea exercitarii profesiei de Expert Achizitii Publice.


CUI SE ADRESEAZA
Programul de perfectionare „Achizitii publice si utilizare SEAP” se adreseaza tuturor celor implicati direct in planificarea si derularea achizitiilor publice si contractelor aferente:
 • Autoritatilor contractante care efectueaza achizitii publice (atat manageri, cat si functionari implicati direct in procesul de achizitii): administratia locala, administratia centrala, orice alte institutii/firme de stat;
 • Personalului din cadrul societatilor comerciale care participa la procedurile de achizitii publice;
 • Specialistilor din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor (achizitii si logistica/investitii/tehnic/financiar si juridic)
 • Firmelor private care beneficiaza de finantari europene si care trebuie sa realizeze achizitii conform legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
 • Reprezentantilor firmelor de consultanta in accesarea Fondurilor Structurale;
 • Persoanelor care vor sa implementeze programe finantate de Uniunea Europeana;
 • Potentialilor manageri de proiect din mediul de afaceri, societatea civila si institutii publice;
 • Persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii;
 • Persoanelor dornice sa isi imbunatatească activitatea, indiferent de domeniu, prin acumularea de cunostine si dobandirea de abilitati care sa le permita o mai buna planificare, organizare, implementare si monitorizare a activitatii. 

DE CE UN ASTFEL DE CURS
Orice achizitie de bunuri/servicii/lucrari in vederea implementarii proiectelor finanţate din fonduri publice se face cu respectarea legislatiei naţionale in domeniul achizitiilor publice (O.G. 34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completarile ulterioare).
Cheltuielile in legatura cu contractele de furnizare/servicii/lucrari derulate in vederea implementarii proiectelor nu pot fi recunoscute ca eligibile si nu pot fi, in consecinta, cofinantate daca procedura de atribuire a acestor contracte nu a respectat legislatia in domeniul achizitiilor publice.

Obiectivul cursului Cursului „Achizitii Publice si Utilizare SEAP” organizat de H&H CONSULTING este de a perfectiona persoanele implicate in achizitiile publice, aprofundand procesul si procedurile specifice, conform legislatiei in vigoare.

PENTRU CE TE PREGATESTE (COMPETENTE DOBANDITE)
Prin participarea activa la curs, participantii vor dobandi competentele necesare pentru:
 • Aplicarea corecta si consecventa a legislatiei privind achizitiile publice, in concordanta cu specificul activitatilor desfasurate de autoritatea contractanta;
 • Acordarea consultantei de specialitate;
 • Planificarea achizitiilor publice;
 • Intocmirea caietului de sarcini;
 • Elaborarea criteriilor de selectie;
 • Derularea in conditii optime a procedurilor de atribuire ;
 • Evaluarea ofertelor;
 • Negocierea in cadrul procedurilor de atribuire;
 • Atribuirea contractului de achizitie publica;
 • Gestionarea eventualelor contestatii formulate in procedura de atribuire a contractului;
 • Intocmirea dosarului de achizitii publice;
 • Elaborarea documentelor de specialitate (Exemple: proces-verbal, note justificative, note de fundamentare, rapoarte scrise detaliate/sintetice, comunicari, clarificari, completari, informari, notificari, prezentari comparative s.a.m.d.);
 • Utilizarea corecta si eficienta a Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP).
   
Pentru detalii privind continutul tematic al cursului, accesati Programa de pregatire.

Durata cursului: 3 zile (30 ore, dintre care X ore studiu interactiv ..., Y practică);


METODA DE FORMARE (INSTRUIRE)
Cursul are un pronuntat caracter practic – aplicativ (expunerile teoretice reprezentand doar x % din timpul alocat) si aprofundeaza toate etapele si procedurile specifice achizitiilor publice, de la identificare nevoilor si planificarea resurselor, pana la finalizarea derularii contractelor de achizitie publica.
In procesul de instruire utilizam metode, tehnici si procedee europene (moderne) de predare si instruire, facilitand implicarea activa, interactivitatea. Discutiile de grup - libere sau directionate, exemplele practice, studiile de caz, simularile, exercitiile, jocurile de rol si temele de proiect ofera participantilor posibilitatea de a-si dezvolta real si rapid cunostintele, aptitudinile si abilitatile specifice expertului in domeniul achizitiilor publice.
Suportul de curs, pe care il puteti consulta in permanenta, va fi inclus in mapa de prezentare alaturi de alte materiale informative utile activitatii in domeniul achizitiilor publice.

METODA DE EVALUARE
Evaluarea participantilor se realizeaza atat pe parcursului cursului (prin observare directa, sesiuni de intrebari recapitulative, evaluarea temelor de proiect si aplicarea unor chestionare), cat si la finalul acestuia, in cadrul examenului de absolvire.

Examenul de absolvire este organizat de H&H CONSULTING, sub coordonarea comisiei de autorizare judetene Sibiu. Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii de examinare constituite din trei persoane, dintre care, conform prevederilor legale, 2/3 sunt specialisti din afara furnizorului de formare profesionala si 1/3 reprezinta furnizorul de formare profesionala, respectiv H&H Consulting. La examenul de absolvire pot asista, ca observatori, si reprezentanti ai firmelor/institutiilor angajatoare ale participantilor.
Participantilor care au promovat examenul de absolvire le va fi eliberat Certificatul de Absolvire emis de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale din România (vedeti model Certificat de Absolvire). Certificatele de calificare profesionala sau de absolvire cu recunoastere naţionala se elibereaza insotite de o anexa denumita „Supliment descriptiv al certificatului”, in care se precizeaza competentele profesionale dobandite. DE CE SA PARTICIPATI LA ACEST CURS ORGANIZAT DE H&H CONSULTING?
Datorita viziunii de lucru si a profesionalismului pe care ni l-am asumat in tot ceea ce facem, profesionalism confirmat de cei care au beneficiat deja de serviciile noastre (vedeţi Testimoniale), H&H CONSULTING a dezvoltat acest program de pregatire profesionala folosind cele mai inovatoare metode de formare, facilitand un mediu propice invatarii prin:
 • Interactivitatea sporita;
 • Traineri bine pregatiti, cu experienta practica;
 • Implicarea si daruirea trainerilor
VALOAREA INVESTITIEI
Investitia in competentele tale reale: 975 RON + TVA /persoana.
Suma include:
 • Livrarea cursului;
 • Suportul de curs (in format ....);
 • Materialele folosite in timpul cursului (Exemple: fise de lucru, chestionare tiparite, scenarii s.a.m.d.);
 • e-coaching gratuit (suport / indrumare oferit(a) pe e-mail de trainer fiecarui cursant in ceea ce priveste aplicarea tehnicilor invatate si rezolvarea problemelor intampinate, atat pe parcursul cursului, cat si pe perioada de 3 luni de la incheierea cursului);
 • Taxa pentru examenul de absolvire;
 • Certificatul de absolvire;
 • Locatie si echipamente necesare desfasurarii cursului;
 • 12 coffee break-uri (apa, sucuri, cafea, patiserie);

Nota: Costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce integral din impozitul pe profit sau pe venit conform Codului Fiscal, art. 21, alin. 1 si alin 2, lit. H.
Astfel, se prevad urmatoarele: art.21, alin. 1: “Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare”, alin 2, lit. H: “cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat”.


FACILITATI DE PLATA
 • Reduceri de 10% pentru institutii non-profit;
 • Reducere de 10% pentru 2 sau mai multe persoane apartinand aceleiasi institutii;
 • Achitarea in rate, pentru persoanele fizice (taxa de inscriere si doua rate egale: una la inceperea cursului si una la obtinerea diplomei);
 • Reducere 10% pentru inscrierea si plata in avans pana la data de...;
 • 10% reducere daca s-a mai participat la cel putin un curs organizat de furnizor;
 • 3 + 1 gratuit (la înscrierea la 3 cursuri din agenda, al patrulea e gratuit);
* Facilitatile de plata pot fi aplicate cumulativ in masura in care valoarea insumata a acestora nu depaseste 15% din valoarea totala a cursului.


INSCRIERE
Numar maxim de participanti: 12
Inscrierea este finalizata in urmatoarele conditii:
Formularul de inscriere completat si trimis prin fax la numarul: 0269/252 323 sau prin e-mail la adresa: office@hhconsulting.ro
Copie C.I. – prin fax: 0269/252 323 sau e-mail la adresa: office@hhconsulting.ro
Copie a diplomei ultimei forme de invatamant absolvita - prin fax: 0269/252 323 sau
e-mail la adresa: office@hhconsulting.ro
Copie a certificatului de casatorie, pentru persoanele care si-au schimbat numele de familie (acolo unde este cazul) - prin fax: 0269/252 323 sau e-mail la adresa: office@hhconsulting.ro;
Achitarea taxei de inscriere, de ... RON in contul deschis la Banca.......sau la sediul firmei H&H Consulting (Str. Rennes 21, Sibiu).

Taxa de inscriere se scade din taxa totala aferenta cursului.
Dovada de plata corespunzatoare taxei de inscriere scanata se trimite prin fax la numărul: 0269/252 323 sau e-mail la adresa: office@hhconsulting.ro;
In prima zi de curs se achita o parte sau restul sumei corespunzatoare valorii investitiei, conform facilitatilor de plata agreate impreuna cu H&H CONSULTING in momentul inscrierii.

Notă: Pentru desfasurarea interactiva a cursului, numarul participantilor este limitat, iar inscrierile se pot finaliza inaintea datei limita de inscriere. Inscrierile se fac in ordinea primirii/ Inregistrarii formularelor de inscriere.


   Lista Firme